Dr. Schrammek

 Hudpleie­se­rien Dr. Schrammek er utviklet av en tysk hudlege med dyp kunn­skap i natu­rens egne resurser og derma­to­logi. Plantein­gre­di­enser som er medi­sinsk utviklet og utprøvd verden over i en årrekke. Serien har sitt utspring i den pris­vin­nende Green Peel behand­lingen utviklet på 50-tallet i Tysk­land.